Een Schilder, Behanger en Glaszetter met AF-erkenning
…wordt ieder jaar grondig geïnspecteerd en werkt volgens leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen met de ‘Vereniging Eigen Huis’ en de Consumentenbond. U herkent ze aan hun vakmanschap en duidelijke spelregels.
Algemeen
Als u als particulier of als zakelijke opdrachtgever een schilders-, behangers- of glaszettersbedrijf zoekt, wilt u niet alleen vakbekwame mensen, maar ook de zekerheid dat het gekozen bedrijf zijn afspraken nakomt. Denk bijvoorbeeld aan een goed onderbouwde offerte zonder onaangename verrassingen, aan een planning die klopt en aan de afgesproken kwaliteit en garanties op materialen en arbeid. Kortom: u wilt zekerheid. Gelukkig zijn er veel bedrijven die doen wat zij beloven. Maar welke zijn dat, waar kunt u die vinden en vooral… waaraan herkent u ze? Tot voor kort was het vanzelfsprekend dat iemand die het schilders-, glaszetters-, of behangersvak uitoefende, vakbekwaam was. Met de versoepeling van de Vestigingswet in 1996, werd het een stuk moeilijker om ‘het kaf van het koren te scheiden’. Daarom heeft de Koninklijke Vereniging FOSAG de Erkenningsregeling opgerichtHier kunnen uitsluitend schilders- en afwerkingsbedrijven aan deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma’s. Schildersbedrijf Heilmann V.O.F. bezit uiteraard al deze papieren. De deelnemende bedrijven worden ieder jaar grondig geïnspecteerd en werken volgens leveringsvoorwaardendie zijn overeengekomen met de ‘vereniging eigen huis’ en de Consumentenbond.

Untitled-1320130723_180958

070920111550

Offertes en Garanties
Duidelijke afspraken in een complete offerte !
 
Duidelijke afspraken in een complete offerte. Het is wel zo prettig om te weten waar u aan toe bent. Vandaar dat een AF-erkend vakman altijd schriftelijk een offerte uitbrengt. Deze offerte is tot 30 dagen na ontvangst geldig. Pas nadat u een kopie van de offerte getekend geretourneerd heeft, is er sprake van een overeenkomst. Voor het uitbrengen van een offerte hanteert de Stichting AF strenge richtlijnen. De te verrichten werkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn en bovendien dient u te weten wanneer men begint en wanneer men oplevert. 
Prijs
Ook over de prijs worden heldere afspraken gemaakt. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden: – Vaste prijs Er is sprake van aangenomen werk. Bepaalde werkzaamheden kunnen zijn uitgesloten.  – Richtprijs U weet ongeveer wat u kunt verwachten. De totaalprijs wordt echter pas bekend bij de oplevering. Als er sprake is van meer dan 10% meer- of minderwerk, wordt dit schriftelijk aan u medegedeeld.  – Werken in regie : Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materialen zijn nog niet in te schatten . Wel maakt de vakman duidelijke afspraken met u over het uurtarief en de prijzen van de materialen. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten. Tussentijds kan de vakman termijnnota’s sturen. 
Een AF-erkende vakman geeft u meer garanties ! Een AF-erkend vakman is niet voor niets erkend. U kunt dan ook van hem verwachten dat hij zich zowel aan plaatselijke verordeningen als aan milieu- en Arbowetgeving houdt. Ook wordt er gewerkt op normale werktijden, tenzij u natuurlijk anders overeenkomt. Minstens even belangrijk is dat een vakman niet alleen goed en deugdelijk werk aflevert, maar dat ook garandeert.
Voor het beste resultaat draagt u natuurlijk ook zelf een steentje bij. Uiteraard is de vakman blij met een (vers) kopje koffie op zijn tijd.
Maar belangrijker voor hem is dat hij ’s morgens op tijd kan beginnen zonder dat de buren beginnen te klagen over geluidsoverlast.
Dat hij een hoogwerker of stelling kan plaatsen en niet moet wachten tot er geparkeerde auto’s zijn weggehaald.
U voorziet de vakman van onder meer water en elektra en u regelt dat hij ongehinderd zijn werk kan doen.
Zijn er bijvoorbeeld nog anderen aan het werk, dan informeert u de vakman daar vooraf over, zodat men elkaar niet voor de voeten loopt.
Tot slot spreekt het voor zich dat u ook uw financiële verplichtingen tijdig nakomt.
AF-erkende bedrijven hanteren een betalingstermijn van drie weken na ontvangst van de rekening.
Ook de datum van oplevering wordt vastgelegd. U spreekt van te voren af wanneer het werk opgeleverd moet worden.
Normaliter informeert de vakman u hier tijdig over en gaat u daarmee akkoord of komt u met hem tot een alternatief.
Ook kan de vakman u schriftelijk informeren. Als u dan niet binnen tien werkdagen reageert, is er ook sprake van oplevering.
Daarnaast is het zo, dat als u gebruik maakt van het afgeleverde werk, u daarmee ook de oplevering aanvaardt.
Bijvoorbeeld als u weer gaat koken in de net geschilderde keuken.
Wordt een opleverdatum gepasseerd door schuld van de AF-erkende vakman, dan kunt u een schadevergoeding eisen.
Als er toch iets mis gaat… Mocht u ondanks alle voorzorgsmaatregelen en garanties toch een klacht hebben,
wendt u zich dan in eerste instantie tot de AF-erkende vakman zelf. Daarmee geeft u hem immers de gelegenheid
om de problemen zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het geschil binnen drie maanden aan
de Geschillencommissie voorleggen. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken kan doen.
De branche-organisatie, de Koninklijke Vereniging FOSAG en de Erkenningsregeling, staan garant voor de nakoming ervan.
 
 
Schildersbedrijf Heilmann V.O.F. heeft alle papieren van de
ambachtelijke N.K.M.T.S. st.Lucas te boxtel en is vanzelfsprekend AF-erkend.
Sinds een tijd is stichting AF overgenomen door OnderhoudNL ( vroeger FOSAG genaamd )
De AF erkenningsregeling ( stichting AF ) is altijd onafhankelijk geweest. Men moest de benodigde papieren hebben om deze erkenning ( tegen betaling ) te krijgen.
Nu OnderhoudNL de touwtjes in handen heeft, is tegen betaling een kwaliteits toekenning te krijgen. of je nu diploma’s hebt of niet, als je maar betaald dan krijg je die erkenning. Daar dit voor ons géén meerwaarde toevoegt aan ons bedrijf, hebben we daarom sinds de verandering van naam en eigenaar geen “erkenning meer”
Wilt u daarover meer weten? Neem dan even contact op met ons!